Mieczysław Medwecki Polscy piloci myśliwscy polegli w Kampanii Wrześniowej Władysław Kuik
Stanisław Zatorski Mirosław Leśniewski
Mieczysław Olszewski Witold Jaroszka
Anatol Piotrowski Marian Futro
Florian Laskowski Tadeusz Sędzielowski
Władysław Urban Michał Krzyszowski
Benedykt Mielczyński Zbigniew Brzeźniak
Edward Kramarski Piotr Ruszel Tadeusz Jeziorowski Stefan Okrzeja Tadeusz Andruszkow

 

Data śmierci Pilot
1 września 1939 Kpt. Mieczysław Medwecki (ur. 7.06.1904, Nadworna). Wystartował na samolocie P11c, z bocznym ppor.W.Gnysiem, z lotniska Balice, na przechwycenie niemieckiej wyprawy bombowej wracającej z bombardowania Krakowa, około godziny 7 rano. Na małej wysokości sekcja została zaatakowana przez klucz Ju87 z I./StG 2 Immelmann. Pilot Stukasa Lt. Frank Neubert ostrzelał P11c kpt. Medweckiego, który eksplodował w powietrzu. Pierwszy aliancki pilot poległy w IIWŚ. Pochowany na cmentarzu w Morawicy.
1 września 1939 Kpt. Mieczysław Olszewski (ur. 12.08.1906., Łysowice). Prowadził  123 eskadrę myśliwską, na samolocie P7a, na osłone walczących P11c z Brygady Pościgowej.W czasie walki został zestzrelony i rozbił sie niedaleko wsi Choszczówka. Przewieziony do szpitala Ujazdowskiego, pochowany na Powązkach, grób nr 44, rząd 2, kwatera B-25.
1 września 1939 Ppor. Anatol Piotrowski (ur. 1.03.1912, Wilno). Leciał na przechwycenie wyprawy bobmowej, w składzie 152 eskadry myśliwskiej, na P11c. Zestrzelony przez niemieckie myśliwce. Pochowany w miejscu upadku, po wojnie ekshumowany na Powązki, grób nr 4, rząd 1, kwatera A-10.
2 września 1939 Kpt. Florian Laskowski (ur. 5.05.1902). Prowadził 141 eskadrę myśliwską na niemiecka kolumnę pancerną w rejonie Gruta-Łasin. Zestrzelony podczas ataku, ranny, zmarł w kabinie P11c, z upływu krwi. Niemcy nie pozwolili udzielić mu pomocy. Pochowany we wsi Gardeja.
2 września 1939 Ppor. Antoni Urban (ur. 1.06.1911). Wystartował w kluczu por. Pisarka, ze 141 eskadry myśliwskiej, na niemiecka kolumnę pancerną w rejonie Gruta-Łasin. Zestrzelony przez niemiecką obrone plot. i pochowany we wsi Modzele.
2 września 1939 Kpr. Benedykt Mielczyński (ur. 16.04.1914). Wystartował w kluczu por. Pisarka, ze 141 eskadry myśliwskiej, na niemiecka kolumnę pancerną w rejonie Gruta-Łasin. Zestrzelony przez niemiecką obrone plot., lądował przymusowo we wsi Tarpno Wielkie. Zamordowany przez Niemców wraz Janem Kraszewskim. Obaj zostali pochowani na cmentarzu w Tarpnie Wielkim.
2 września 1939 Ppor. Edward Kramarski (ur. 15.09.1915). Podczas przechwycenia wyprawy bobmowej w okolicy Łodzi, w składzie 161 eskadry myśliwskie, lecąc wraz z ppor. Dzwonkiem i ppor. Ruszlem, zaatakowani zostali przez Me110. jego P11c spadło w płomieniach na ziemię. Pochowany we wspólnym grobie na cmentarzu wojskowym w Łodzi.
2 września 1939 Ppor. Piotr Ruszel (ur. 12.08.1918) Podczas przechwycenia wyprawy bobmowej w okolicy Łodzi, w składzie 161 eskadry myśliwskie, lecąc wraz z ppor. Dzwonkiem i ppor. Kramarski, zaatakowani zostali przez Me110. jego P11c spadło w płomieniach na ziemię.
4 września 1939 Por. Tadeusz Jeziorowski (ur. 15.09.1908). Podczas ataku na polowe lotnisko Widzew, III/6 dywizjonu, startującego pilota zestrzelili Niemcy na skraju lotniska.  Pochowany we wspólnym grobie na cmentarzu wojskowym w Łodzi.
5 września 1939 Por. Stefan Okrzeja (ur. 24.04.1907). Wystartował na P11c, jako dowódca klucza : ppor. Łokuciewski i plut. Lech, ze 112 eskadry mysliwskie. Podczas atak na zgrupowanie Do17, został trafiiony i spadł na ziemie u zbiegu szosy Serock-Wyszków i drogi do Kręgów Starych. Pochowany na cmentarzu w Wyszkowie.
6 września 1939 St. szer. Tadeusz Andruszkow (ur. 1919). Ciężko ranny podczas bombardowania rzutu kołowego III/6 dywizjonu pod Grójcem. Zmarł w szpitalu, pochowany w Grójcu.
6 września 1939 Kpr. Zbigniew Brzeźniak (ur. 23.04.1919). Ranny podczas pierwszego i zginął podczas popołudniowego bombardowania rzutu kołowego III/6 dywizjonu pod Grójcem. Pochowany w Grójcu.
6 września 1939 Kpr. Michał Krzyszowski (ur. 1920). Zginął podczas  bombardowania rzutu kołowego III/6 dywizjonu pod Grójcem. Pochowany w Grójcu.
8 września 1939 Kpt. Tadeusz Sędzielowski (ur. 9.03.1906). Wracając na samolocie P11c, jako dowódca 121 eskadry myśliwskiej, zestrzelony został przez własna artylerię plot. Pochowany na cmentarzu w Łagowie.
8 września 1939 Kpr. Marian Futro (ur. 1919). Wracając na samolocie P11c, jako pilot 121 eskadry myśliwskiej, zestrzelony został przez własna artylerię plot. Pochowany na cmentarzu w Ciepielowie.
9 września 1939 Ppor. Witold Jaroszka (19.02.1915). Odywał lot patrolowy na P11c wraz z ppor. Kabatem. Polska para została zaatakowana przez pięć niemieckich myśliwców. Samolot stanął w płomieniach, pilot ratował się na spadochronie. Skok z małej wysokości spowodował śmierć. Lotnik poniósł śmierc w poblizu wsi Kamienna. Pochowany koło dworu w Krośniewicach.
14 września 1939 Kpt. Mirosław Leśniewski (ur. 7.06.1903). Brał udział 4 września w powietrznej bitwie nad Poczałkowem, jako dowódca 142 eskadry myśliwskiej. Zestrzelony przez Me110, przymusowo lądował na polach majątku Braniewo. Dzięki miejscowej ludności przewieziony został do szpitala w Ciechocinku, a stamtąd do Kowla, gdzie zmarł. Pochowany na cmentarzu w Kowlu.
17 września 1939 Ppor. Stanisław Zatorski (ur. 1.03.1915). Wystartował na rozpoznanie okolic Sarn, na P11c. Zaatakowany przez 3 Me109, zestrzelony został w rejonie Rokitna i tam pochowany
18 września 1939 Kpr. Władysław Kuik (ur. 1915). Przydzielony do 132 eskadry myśliwskiej, zginął podczas przeprawy przez Bzurę w rejonie Iłowa. Miejce grobu nieznane.

   

Top