Mapa wątku Spity z 303-go poszukuj? malowa?
Mapka
Lista obiektów
...