Wiadomości, ogłoszenia
Pokaż punkty

.: Forum dyskusyjne :: Forum dyskusyjne :: Forum dyskusyjne :: Forum dyskusyjne :.
Temat: "MIŁOŚĆ ŻĄDA OFIARY" (2010-06-12,23:47)

19 września 2008 roku w Chełmży odbędzie się niecodzienna uroczystość, na którą mam zaszczyt zaprosić zainteresowanych historią lotnictwa. W tej miejscowości spoczywa dr. med. Zofia Wasilewska – Świdowa. Jej osoba jest nierozerwalnie związana z historią powstania sztandaru PSP.    
    
Historia ta rozpoczęła się w 1940 roku we Francji. Myśl wykonania sztandaru , pod którym walczyły później wszystkie dywizjony Polskich Sił Powietrznych zrodziła się w sercach polskich lotników. Projektodawcą sztandaru był kpt. pil. Jan Hryniewicz, opracowaniem wzoru sztandaru zajęli się dwaj absolwenci niedoszłej XIV Promocji SPL Dęblin : Zbigniew Adam Wojda i Kazimierz Karaszewski . Projekt sztandaru za pośrednictwem kurierów został z Francji przesłany do Wilna. Tam trafił do rąk znanej w całym kraju społeczniczki i działaczki dr. Wasilewskiej – Świdowej.     
W Wilnie powstał specjalny komitet, który zajął się zbieraniem datków przeznaczonych na zakup materiałów do powstającego sztandaru. W skład tego komitetu, poza dr. Wasilewską – Świdową weszli: ks. Dr. Kazimierz Kucharski (kapelan ZWZ-AK), , Pani Oskierczyna (która zajęła się zbiórką pieniężna), matka projektodawcy, Emilia z Huwaltów Hryniewiczowa , oraz Mieczysław Bohdanowicz, w którego domu mieścił się sztab „operacji”. Dość dodać, że materiały do wykonania haftu na sztandarze, jak również materiał na płat sztandaru zostały zakupione w samym Berlinie. Haft główny wykonany został w zakładzie Św. Kazimierza przy ulicy Mostowej, a pozostałe prace wykonywane były w klasztorze Sióstr Benedyktynek (przełożona siostra Maria Imelia Neugebauer, która ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Rzymie, czuwała nad stroną artystyczną powstającego sztandaru). Po wielu perypetiach związanych z przesłaniem wykonanego w czerwcu 1940 roku sztandaru do Wielkiej Brytanii (poprzez pocztę dyplomatyczną japońskiej ambasady w Berlinie) sztandar via Szwecja dotarł na miejsce przeznaczenia 4 marca 1941 roku.     
Uroczyste przekazanie sztandaru odbyło się 15 lipca 1941 roku na lotnisku Swinderby, a honor zaciągnięcia pierwszej warty przy sztandarze przypadł 300 Dywizjonowi Bombowemu im. „Ziemi Mazowieckiej”.     
    
    
Ideą, która przyświecała organizatorom planowanej na 19 września uroczystości był list byłego dowódcy dywizjonu 303, ppłk. pil. Zygmunta Bieńkowskiego , napisany w imieniu Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Lotników Polskich który przesłał na ręce mjr. Jana Hryniewicza w 1966. Fragment, który nas zainspirował:    
    
„ … Na ręce Kolegi przesyłamy również słowa podzięki dla Pani Zofii S-W. Żałujemy, że wypadki po wojnie potoczyły się po drogach, na których nie było możliwości wyrazić pełnej wdzięczności lotników dla Pani Zofii i jej współpracowników, a była to wdzięczność głęboka i pełna synowskiego oddania – wdzięcznością tą i dziś, po 25 latach gorąco biją serca lotnicze i nią krzepi się uparta nadzieja, że przyjdzie dzień, by sztandar ten mógł wrócić w rodzinne progi. Pani Zofii dłonie prosimy ucałować od lotników, nie od organizacji, ale od zebranych na Zjeździe lotników, dla których „Katok” ks. Kucharski, Pani Zofia i ich współpracownicy – to bohaterzy epopei sztandaru, to osoby drogie i głęboką wdzięcznością wspominane. … „    
    
Nie wiemy, czy adresat tego listu, mjr Hryniewicz miał możliwość przekazania tych podziękowań osobiście.     
Minęło następne kilkadziesiąt lat. We wrześniu 1992 roku na Placu Piłsudskiego w Warszawie odbyła się niecodzienna uroczystość. W obecności prezydenta Lecha Wałęsy, prezydenta na obczyźnie Ryszarda Kaczorowskiego, nastąpiło przekazanie sztandaru Polskich Sił Powietrznych lotnikom - Orlętom z Dęblina. Od tego czasu Sztandar – Relikwia przebywa w Polsce.    
    
Kilka lat temu, jeden z członków Klubu Seniorów Lotnictwa w Bydgoszczy, Waldemar Kitrys odnalazł na cmentarzu w Chełmży koło Bydgoszczy zapomnianą mogiłę. W tej to miejscowości, rzucona kolejami losu znalazła schronienie Dr. Wasilewska – Świdowa. Urodzona na Wileńczcyźnie, ukończyła studia w Wilnie i Kijowie. Uczestniczyła w tworzeniu służby zdrowia Wojska Polskiego. Podczas II Wojny Światowej aktywnie uczestniczyła w działalności konspiracyjnej. Sytuacja jaka wytworzyła się w Wilnie po 17 września 1939 r spowodowała konieczność zorganizowania opieki medycznej nad ludźmi, którzy znaleźli się na tamtym terenie pozbawieni środków do życia, a w przypadku zachorowania opieki lekarskiej. Wkrótce zorganizowano służbę sanitarną pod nazwą Szefostwo Sanitarne Okręgu Wileńskiego, jako samodzielny pion organizacyjny Oddziału IV Sztabu Kwatermistrzostwa. Właściwą opiekę lekarską, tego potrzebującym konspiratorom zapewniali wyznaczeni przez Komendę Okręgu Komendanci poszczególnych szpitali. Dyrektorami szpitali byli Niemcy, a komendantem jednego ze szpitali (Szpital Zakaźny na Zwierzyńcu) była doktor Zofia Wasilewska Świdowa. Za działalność konspiracyjną została odznaczona przez władzę Polski Podziemnej Krzyżem Walecznych i Srebrnym Krzyżem Zasług i Mieczami.    
    
Po wojnie, z wielkim zaangażowaniem uczestniczyła w działalności służby zdrowia. Pracowała do ostatnich chwil swego życia. Ostatnią placówką, którą kierowała było Państwowe Prewentorium w Głuchowie koło Chełmży. Zmarła 22 kwietnia 1968 roku w wieku 81 lat. Pochowana została na Starym Cmentarzu w Chełmży w dniu 24 kwietnia 1968 roku.    
    
W czterdziestą rocznicę śmierci, staraniem Władz Samorządowych Chełmży odnowiono nagrobek Doktor Zofii Wasilewskiej Świdowej. W przyszłym roku zostanie patronką jednej z ulic miasta i zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa.     
    
A w dniu 19 września 2008 roku (takie mamy zapewnienie seniorów lotników z SLP) nad grobem Doktor Zofii, odbędzie się niecodzienna uroczystość. Sztandar, którego była opiekunką podczas jego powstawania, po 68 latach pokłoni się nad Jej mogiłą. Lotnicy w osobach delegacji SLP będą mieli możliwość     
    
OSOBIŚCIE PODZIĘKOWAĆ JEDNEJ Z BOHATEREK EPOPEI SZTANDARU.    
    
    
Program uroczystości w dniu 19.09.2008 roku, która rozpocznie się o godz. 11 przy bramie głównej Starego Cmentarza przy ul. Chełmżyńskiej.    
    
1. Powitanie gości oficjalnych (delegacje Stowarzyszenia Lotników Polskich, Klubów Seniorów Lotnictwa z Bydgoszczy, Torunia i Inowrocławia..    
2. Przemówienie burmistrza miasta Chełmży.    
3. Hymn Państwowy / Marsz Lotników    
4. Złożenie wiązanek kwiatów na grobie śp. Doktor Zofii Wasilewskiej – Świdowej.    
5. Hołd Sztandarów Lotniczych przy grobie     
6. Przelot samolotów Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu.    
7. Montaż słowno – muzyczny (Chełmżyński Ośrodek Kultury)    
    
Wszystkich chętnych do udziału w uroczystości zapraszamy w imieniu organizatorów.    
Remigiusz Gadacz, Klub Seniorów Lotnictwa w Bydgoszczy.    
    
Przy opracowaniu niniejszego tekstu korzystano z następujących źródeł”    
1. Materiały historyczne KSL Bydgoszcz.    
2. Materiały historyczne (archiwum R. Gadacz)    
3. Hubert Kazimierz Kujawa „Pęknięte ogniwo: Miniatury Lotnicze, Rzeszów 1978.    
    
    
Na zdjęciu:    
15 lipiec 1941 roku - Uroczyste przekazanie Sztandaru. Sztandar Lotników prezentuje poczet sztandarowy Dywizjonu 300    
    
    Remigiusz GadaczDodaj współrzędne [Odpowiedz]

znalezionych: 25, strona 3 z 3
«  -  1  2  3  -  »

(5) Re: "MIŁOŚĆ ŻĄDA OFIARY" z dnia 2008-09-19, 23:15 :
    
Staraniem władz miasta Chełmży odnowiono płytę nagrobną doktor Zofii z Wasilewskich Świdowej.     
Na płycie krótki życiorys z uwzględnieniem "Wileńskiego epizodu" oraz motto ze Sztandaru Lotników.    
    
    


Remigiusz GadaczDodaj współrzędne [Odpowiedz]
(4) Re: "MIŁOŚĆ ŻĄDA OFIARY" z dnia 2008-09-19, 23:04 :
    
Cytat:
Społeczność Chełmży była dziś świadkiem niecodziennego wydarzenia.     
Sztandar Polskich Sił Powietrznych, którego Matka Chrzestną była Zofia z Wasilewskich Świdowa przybył, by oddać hołd Tej, która była Jego opiekunką w chwili powstawania 68 lat temu w Wilnie.     
    
Na zdjęciu: Poczet Sztandarowy Stowarzyszenia Lotników Polskich prezentuje sztandar nad mogiłą doktor Zofii.
    
    


Remigiusz GadaczDodaj współrzędne [Odpowiedz]
(3) Re: "MIŁOŚĆ ŻĄDA OFIARY" z dnia 2008-09-19, 20:59 :
    
Witam odwiedzających ten temat.    
    
Społeczność Chełmży była dziś świadkiem niecodziennego wydarzenia.    
Sztandar Polskich Sił Powietrznych, którego Matka Chrzestną była Zofia z Wasilewskich Świdowa przybył, by oddać hołd Tej, która była Jego opiekunką w chwili powstawania 68 lat temu w Wilnie.     
    
Na zdjęciu: Poczet Sztandarowy Stowarzyszenia Lotników Polskich prezentuje sztandar nad mogiłą doktor Zofii.

Remigiusz GadaczDodaj współrzędne [Odpowiedz]
(2) Re: "MIŁOŚĆ ŻĄDA OFIARY" z dnia 2008-09-14, 22:47 :
    
Witam.    
    
Dziękuję za przekazanie wiadomości.    
    
W.G
W.GDodaj współrzędne [Odpowiedz]
(1) Re: "MIŁOŚĆ ŻĄDA OFIARY" z dnia 2008-09-14, 22:44 :
    
Witam.    
    
Dziękuję za przekazanie wiadomości.    
    
W.G
W.GDodaj współrzędne [Odpowiedz]

znalezionych: 25, strona 3 z 3
«  -  1  2  3  -  »

Powrót do tematów Powrót do Myśliwców