Promocje Szkoły Pochorążych Lotnictwa w latach 1925 - 1939

Promocja Lata nauki Liczba absolwentów Polegli
I 1925 - 1927 53 obserwatorów 14 (26%)
II 1926 - 1928 78 obserwatorów 12 (15,7%)
III 1927 - 1929 66 obserwatorów 15 (22%)
IV 1928 - 1930 72 obserwatorów 8 (11%)
V 1929 - 1931 38 obserwatorów 6 (15,8%)
VI 1930 - 1932 52 obserwatorów 11 (21%)
VII 1931 - 1933 64 obserwatorów 19 (29,6%)
VIII 1932 - 1934 78 obserwatorów 19 (24,3%)
IX 1933 - 1936 30 pilotów 12 (40%)
X 1934 - 1937 48 pilotów i obserwatorów 24 (50%)
XI 1935 - 1938 90 pilotów i obserwatorów 40 (44%)
XII 1936 - 1939 169 pilotów i obserwatorów 84 (49,7%)
XIII 1937 - 1939 147 pilotów i obserwatorów 71 (48%)
XIV 1938 - 1939 202 pilotów i obserwatorów 68 (33,6%)
Razem 1187 oficerów i podch. 403 (34,4%)
  
  Wykaz nazwisk promocji:
Wstęp  I  II III IV  V  VI VII VIII IX  X  XI XII XIII XIV

Nazwisko